Innoveren kun je leren

Innovatie is de brandstof voor uw bedrijf

Voor advies, training, workshops, projectbegeleiding & tools.

Innovatie

Verbeterdezaak helpt innoveren met advies, trainingen, workshops, begeleiding & tools. Innoveren is het doorlopen van een creatief (en soms onvoorspelbaar) proces. Een sociale start & aanpak is daarin erg belangrijk. Een business case wordt op deze manier sociaal gefundeerd, opgebouwd en tot een teamsucces gemaakt.

De basis voor innovatie is een helder inzicht in wat de klant bezig houdt. Dat gaat net even verder dan het kennen van de wensen van de klant. Het gaat om het ontwikkelen van producten en diensten die een oplossing bieden voor een (soms onuitgesproken) probleem van de klant.

Innovatie begint met het weten van de inzichten van de belanghebbenden in uw product of dienst. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld;

  • Consumenten
  • Klanten
  • Personeel
  • Aandeelhouders
  • U zelf
Verbeterdezaak strategie ontwikkeling en implementatie Innovatie met advies, trainingen, workshops, begeleiding & tools

Uitgesproken klantwensen, marktonderzoek of enquêtes zijn een belangrijke bron van informatie voor een brainstormsessie. Met een brainstorm workshop wordt begonnen met het zoeken naar product oplossingen. De ideeën uit een de brainstormsessie worden getoetst op bruikbaarheid door een select aantal productbeschrijvingen uit te werken. Daarna volgt de concept selectie.

Is het concept gekozen dan kan een Quality Function Deployment (QFD) sessie helpen om het concept te vertalen naar een concrete product specificatie. Tijdens QFD worden ook technische haalbaarheid en technische prioriteitstelling helder.

 

In dit stadium ontstaat vaak een dilemma waarbij de technologie en kennis nog ontwikkeld moeten worden om het product te realiseren. Bedrijven die uitblinken in innovatie kracht hebben dit probleem onderkent en doen vaak aan Technology Roadmapping. Met deze methode wordt richting gegeven aan de lange termijn. Inhoudelijk onderzoek om vast te stellen met welke research instellingen of andere bedrijven een netwerk opgebouwd moet worden. Tijdens het proces wordt bepaald of technologie naar binnen gehaald wordt of dat het beter is om werk uit te besteden.

 

Verbeterdezaak Product innovatie Brainstorm Quality Function Deployment Technology roadmapping Project management CE certificering Innovatie met advies, trainingen, workshops, begeleiding & tools

In ons innovatieproject wordt het ondertussen tijd om een echt project te starten. Projectmanagement en multidisciplinair teamwork zijn daarbij essentieel voor succes! Een goed onderbouwde business case en projectplan staan aan de basis van het project. Het proces dat we hiermee ingaan noemen we het New Product Development (NPD) proces. Verbeterdezaak helpt hier graag bij met innovatie advies, trainingen, workshops, begeleiding & tools

Heeft u al een innovatieproject doorlopen wilt u met productie starten of lopen de processen na de innovatie nog niet optimaal? Dan helpt het om iets aan kwaliteit, processen of continu verbeteren te gaan doen.

Innovatie

Onze specialiteiten

Brainstormen

Brainstormen is nuttig, geeft energie en werkt motiverend. Onze brainstorm methode gaat dieper dan alleen ideeën spuien. Deze verdieping levert gestructureerde waardevolle input op waar u mee verder kunt!

innovatie advies

Innovatie methoden kunnen afgestemd worden op uw wensen. Passend bij uw organisatie of project. Wij komen daarom graag met u in contact zodat u uw probleem met ons kunt delen. Dan zoeken wij daar samen een maatwerk oplossing voor.

quality function deployment

Onze QFD methode geeft u een helder inzicht in de klantenwensen en welke hierin belangrijk zijn. De methode vertaalt de klantenwensen gestructureerd naar functionele specificaties. Deze kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe producten.