Verduurzaam voor de toekomst

Verduurzamen is een voorwaarde voor continuïteit

 

Voor advies, training, workshops,  projectbegeleiding & tools.

Verduurzaming

 

Verduurzaming is een voorwaarde voor continuïteit. Het is belangrijk om als bedrijf een goede assessment te maken waar de grootste impact van uw bedrijf op de drie P’s: People, Planet en Profit zit en daarop uw aandacht te richten met heldere verbeter initiatieven.

Daarnaast kan een bedrijf besluiten om de totale impact te verantwoorden in de vorm van een duurzaamheidsrapportage.
Naast uw morele verantwoordelijkheid zijn er steeds meet initiatieven vanuit de overheid om bedrijven te toetsen op duurzaamheid. Gemeenten en provincies voeren audits uit en handhaven waar milieuaspecten onder de norm aangetroffen worden.

Een goede eerste stap kan ook zijn om een milieu management systeem op te zetten. ISO14001 is daarvoor een prima model (wereldwijd geaccepteerd). De methodiek die u daarmee introduceert laat zich simpel verbreden naar andere onderwerpen zoals product aspecten, werkomstandigheden, ketenbeheer.

Over ketenbeheer en product aspecten hebben we een leuke case!

Een hoop werk? Jazeker, maar het aardige is dat er ook kansen in blijken te zitten!

  • Kosten besparingen
  • Kansen op producten die zich onderscheiden van de concurrent
  • Bouwen aan kennis en kunde die voor de toekomst wel eens essentieel zou kunnen zijn.
3P methode People Planet Profit Prosperity Sustainable maatschappelijk verantwoord ondernemen ISO-14001 certificering Google Verduurzamen is een voorwaarde voor continuïteit

Het kan ook zijn dat u vindt dat er onvoldoende snelheid zit in het verduurzamen van uw organisatie. Daarvoor beschikken we over een set tools die u kunnen helpen. Neem vrijblijvend contact op voor hulp bij de implementatie.

Heeft u uw duurzaamheid op orde en wilt u met nieuw innovatie starten of wilt u iets aan kwaliteit gaan doen? Weet u zeker dat u strategie daar nog mee strookt? Heeft u alle nieuwe marktwensen nog wel op de bril? Heeft u nieuwe mensen binnen R&D die ondersteund moeten worden bij innovatieprocessen?  Verbeterdezaak helpt met advies, trainingen, workshops, begeleiding en tools.

Duurzaamheid

Onze specialiteiten

ISO-14001

Een milieu management systeem is voor de meeste bedrijven tegenwoordig een must. ISO-14001 is een goed systeem wat na certificering wereldwijd geaccepteerd wordt.   

Duurzaam advies

Duurzaamheid. Een woord wat in de huidige maatschappij breed wordt toegepast. Sommige mensen kunnen het woord dan ook niet meer horen! Neemt niet weg dat duurzaamheid wel gewoon belangrijk is omdat we de toekomst nu beïnvloeden. Ik geef u graag advies hoe u de toekomst positief beïnvloed. 

f

3P-Methode

Als u aan één van de knoppen draait in uw waardeketen waarmee uw mileu footprint verlaagt, blijft u dan nog wel geld verdienen? Breng eerst uw waardeketen in kaart en bekijk deze door een duurzaamheidsbril vanuit het perpectief van de Mens, Aarde en Winst.