hoe hoog leg jij de lat?

een leven lang leren

HOU JE BEDRIJF IN BEWEGING, LEER EN DEEL KENNIS CONTINU

Duurzaam, kwalitatief en  sociaal innoveren en produceren  

Workshops, training en begeleiding.

Innoveren is 80% communicatie. Verbeterdezaak heeft workshops ontwikkeld op basis van ~30 jaar ervaring in innovatie en communicatie. De workshops worden in overleg met de klant ingezet om innovatie processen en projecten te professionaliseren volgens het “train the trainer” principe. Kennis gaat op deze manier niet verloren waar wordt gedeeld waardoor uw personeel en uw organisatie groeit. Met deze methode ondersteund verbeterdezaak het duurzame “een leven lang leren” gedachtengoed.

Overzicht basis bedrijfsprocessen leidraad voor startup's en bedrijfsinnovatie verbetering

Workshop inzicht in bedrijfsprocessen

In de workshop wordt ingegaan op de basis functionele bedrijfsprocessen. De workshop geeft houvast en kan als kapstok gebruikt worden bij de (her)inrichting van de functionele processen van een organisatie en de prioriteitstelling in dit proces. De workshop is voor “start-up’s” en bedrijven die vermoeden dat de functionele inrichting van de organisatie beter kan.

Informatiefolder "Inzicht in bedrijfsprocessen"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Workshop leiderschap

In de workshop wordt ingegaan op leiderschap en de essentiële aspecten die daar bij komen kijken. De workshop wordt in overleg voorbereid en ge-customized als voorbereiding op het leiden van b.v. een (nieuw) bedrijf, afdeling of team. In de workshop wordt bijvoorbeeld ingegaan op strategievorming, -bepaling en -implementatie. Het betrekken, motiveren en coachen van medewerkers om doelstellingen te halen. De workshop wordt gegeven aan personen die leiding willen gaan geven.

Informatiefolder "Leiderschap"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Workshop Risk Management Process (RMP)

In de workshop wordt ingegaan op risico identificatie, risico analyse, risico evaluatie, risico reductie, risico acceptatie en risico reviews. Het risico management proces wordt aan de hand van gestructureerde stappen en tools uitgelegd als voorbereiding op implementatie. Met deze aanpak worden onzekerheden in uw organisatie verminderd waardoor er meer grip ontstaat.

Informatiefolder "Risico Management Proces"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Training Innoveren kun je leren

In de training leert u hoe je in een aantal gestructureerde stappen tot een innovatie project komt. De training kan tevens als introductie gegeven worden op een concrete business case. Daarna kan begeleiding bij het uitvoeren van het project gegeven worden.

Informatiefolder "Innoveren kun je leren"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Workshop Brainstormen

In de workshop brainstormen leert u nieuwe ideeën te genereren. De ideeën te structureren en te prioriseren om tot een selectie te komen.  Deze workshop kan tevens gegeven worden als introductie op een concrete case.

Informatiefolder "Brainstormen"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Workshop Quality Function Deployment (QFD)

In de training Quality Function Deployment leert u marktwensen te vertalen naar producteisen. QFD is een stapsgewijs communicatietool wat een gemeenschappelijk beeld creëert van de markt en het gewenste productresultaat. Deze training kan tevens gegeven worden als introductie op, of begeleiding bij, een concrete case.

Informatiefolder "Quality Function Deployment"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Training functioneel specificeren

In de training functioneel specificeren leert u het belang van goed functioneel specificeren. Welke input u moet hebben. Hoe u deze gestructureerd verwerkt tot SMART specificaties. Tevens leert u deze te verwerken tot een verificatiematrix die als input dient voor comliancy aantoning.

Informatiefolder "Functioneel Specificeren"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Training Technology Road Mapping (TRM)

In de training leert u hoe je in een aantal stappen tot een gestructureerde aanpak komt om nieuwe technologie te ontwikkelen. De training kan tevens als introductie gegeven worden op een concrete case.

Informatiefolder "Technology Road Mapping"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Training Balanced Score Card (BCS)

In de training leert u hoe u de belangrijkste aspecten weegt en de keuzes die u moet maken richting het meten van de kritische bedrijfsprocessen. Ook wel; Key Performance Indicators (KPI’s) waarmee u het effect van de gekozen strategie en doelstelling (targets) kunt monitoren en bewaken. De training kan als introductie gegeven worden op een concrete case waarbij KPI’s bepaald of bijgesteld worden. Indien gewenst kan daarna begeleiding gegeven worden bij de functionele inrichting en het inititiële leren gebruiken van KPI’s zodat de strategie en doelstellingen waar nodig bijgesteld kunnen worden.

Informatiefolder "Balanced Score Card"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Workshop projectmanagement

In de workshop wordt ingegaan op projectmanagement en de essentiële aspecten die daar bij komen kijken. De workshop is gebaseert op een praktische mix van Prince2, Agile en Lean projectmanagement methodieken. Deze workshop wordt in overleg voorbereid en ge-customized als voorbereiding op een concreet project. De workshop wordt gegeven aan de sleutel personen in een nieuw project.

Informatiefolder "Projectmanagement"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Training ISO9001

In de training leert u de kwaliteitsprincipes, verantwoordingen, managen van de middelen, uitvoering van de business processen, kwaliteitsmeting, analyse en verbetering. En er wordt een samenvatting van de Norm uitgelegd waarin essentieële facetten voor ISO-certificering benoemd worden.

Informatiefolder "ISO-9001"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Workshop process mapping

In de workshop process mapping krijgt u inzicht hoe u een proces in kaart brengt en hoe u verbeteringen in het proces aanbrengt. Na implementatie kan het nieuwe proces gebruikt worden in het kwaliteits management systeem.

Informatiefolder "Proces-mapping"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Workshop processen managen

In de workshop worden de aspecten behandeld en handvaten gegeven voor het managen van processen. Vaak is een bepalende cultuur van invloed op een prestatie van een afdeling of bedrijf. Met deze workshop wordt er gewerkt aan een gezamenlijke visie op hoe processen beter kunnen waardoor “heilige huisjes” gesloopt kunnen worden en cultuur verbeterd. De verwachting is dat er resultaten geboekt gaan worden op bijvoorbeeld klant tevredenheid, gezamenlijke doelstellingen, makkelijker anticiperen op een veranderende omgeving en uiteindelijk winstgevendheid.   

Informatiefolder "Processen managen"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Verbeterdezaak.nl root cause analysis Direct cause Pareto 5 time why 5xwhy 8D analyse analysis fish bone fishbone brainstorm visgraat analyse ISO19001 continu verbeteren Non-conformance afwijking non-conformiteit

Workshop Root Cause Analysis (RCA)

In de workshop RCA leert u Root Cause Analyse methoden als Direct Cause, 5xWhy & Ishikawa (Fishbone) analyses te maken. Met ondersteunende tools als gestructureerd brainstormen, pareto, etc. Het spectrum van proces complexiteit kennen is de basis voor het maken van de juiste keuzes en methodieken. Na de training weet u hoe u efficiënt de juiste root cause analyse aanpakt en tot een team-succes maakt.

Informatiefolder "Root Cause Analysis"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Workshop A3-denken

In de workshop A3-denken leert u op en simpele, efficiente & sociale wijze veranderingsprocessen in project vorm te managen waarbij alle essentiële aspecten van initiatie t/m oplevering aan bod komen. De training wordt meestal gegeven als introductie op een concrete verandering waarbij de case tot het einde gecoached wordt. Na het uitvoeren van een eerste case zijn de meeste projectleden in staat zelf verbeter cases te initiëren en/of te leiden.

Informatiefolder "A3-denken"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Training LEAN-office

In de training LEAN-office leert u hoe er in kantoren lean gewerkt wordt. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan 6S. Safety, Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren & Standhouden. De training wordt meestal gegeven in combinate met een pilot. Tijdens de Pilot wordt er een kantoor geselecteerd die onder leiding van een interne Lean-office manager lean gemaakt wordt. De lean-office manager wordt door de trainer het hele proces gecoached. Na het uitvoeren van een eerste case zijn de meeste projectleden in staat zelf Lean office verbeteringen te initiëren en/of te leiden.

Informatiefolder LEAN-office

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Training LEAN-shopfloor

In de training LEAN-shopfloor leert u hoe er op de werkvloer lean gewerkt wordt. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan 6S. Safety, Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren & Standhouden. De training wordt meestal gegeven in combinate met een pilot. Tijdens de Pilot wordt er een werkgebied geselecteerd die onder leiding van een interne Lean-shopfloor manager lean gemaakt wordt. De lean-office manager wordt door de trainer het hele proces gecoached. Na het uitvoeren van een eerste case zijn de meeste projectleden in staat zelf Lean shopfloor verbeteringen te initiëren en/of te leiden.

Informatiefolder "LEAN-shopfloor"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Workshop KAIZEN

In de workshop krijgt u een introductie KAIZEN. De workshop geeft inzicht en tools voor de 2e stap op de roadmap richting Design For Six Sigma (DFSS). Er wordt in gegaan op KPI dashboarding, Work In Progress (WIP) control en continues improvement cultuur. Het advies is om aansluitend de “A3-denken” workshop te geven. 

Niveau: MBO+/HBO   Duur: 1 – 3 dagen (afhankelijk van de gewenste diepgang).

Workshop LEAN

In de workshop krijgt u een introductie LEAN. De workshop geeft inzicht en tools voor de 3e stap op de roadmap richting Design For Six Sigma (DFSS). Er wordt in gegaan op proces stabilisatie, het elimineren van verspilling en “flow & pull” (het vermijden van over- & onderproductie). 

Niveau: MBO+/HBO   Duur: 1 – 3 dagen (afhankelijk van de gewenste diepgang).

Workshop 6-Sigma

In de workshop krijgt u een introductie Six-Sigma. De workshop geeft inzicht en tools voor de 4e stap op de roadmap richting Design For Six Sigma (DFSS). Er wordt in gegaan op variatie reductie, in proces controle en statistische proces controle (SPC). 

Niveau: HBO+/WO   Duur: 1 – 3 dagen (afhankelijk van de gewenste diepgang).

Workshop Design For Six Sigma (DFSS)

In de workshop krijgt u een introductie Design For Six-Sigma. De workshop geeft inzicht en tools voor de 5e en laatste stap op de roadmap richting Design For Six Sigma (DFSS). Er wordt in gegaan op robuuste processen, productontwikkeling voor six-sigma en quality function deployment (QFD). 

Niveau: HBO+/WO   Duur: 1 – 3 dagen (afhankelijk van de gewenste diepgang).

Workshop 3P-methode

Tijdens de workshop wordt er een introductie gegeven over de 3P-methode waarin op basis van People, Planet & Profit de hele waardeketen ge-analyseert wordt.

Informatiefolder "3P-methode"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.

Training ISO14001

In de training wordt ISO14001 geïntroduceerd als voorbereiding op de implementatie er van. De training gaat in op een stappenplan met benodigde tools om tot certificering te komen.

Informatiefolder "ISO-14001"

Download folder

Stuur de beperkt geldige download-link naar:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden Privacy Policy.

Abonneer op de verbeterdezaak nieuwsbrief en notificaties over post-updates.