Smart products

Slimme producten zijn producten die zelf in staan zijn digitale gegevens te verzamelen, op te slaan en kunnen delen via een digitaal netwerk. Bijvoorbeeld via het Internet of Things, wifi of 5G. Ze geven informatie over hun identiteit, eigenschappen en geschiedenis. Daarmee kunnen ze aangeven welke productieprocessen ze hebben doorlopen, hoe ze worden gebruikt, of er storingen zijn (geweest) en wanneer ze correctief of preventief onderhoud nodig hebben.

Het principe van een smart product is dat het slim is en informatie over hun productie en gebruik terug kunnen geven aan de gebruiker, eigenaar en/of producent over het functioneren van het product. Vaak gaat het om producten met ingebouwde elektronica en software. Slimme producten zijn producten die gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk en digitaal met elkaar zijn verbonden. Smart products zijn ontworpen op basis van minimale (levensduur)kosten in energie, materiaal en transport.

Slimme producten hebben ingebouwde intelligentie met flexibele elektronische besturingen zodat ze heel specifiek ingezet kunnen worden. Slimme producten zijn vaak klantspecifieke kapitaal goederen of zelfs ultra gepersonaliseerd (denk bijvoorbeeld aan je smartphone).

Slimme producten zijn ontworpen voor hergebruik van componenten (duurzaam). Ook bij seriegroottes van n=1.