Smart Industry of ook wel Industry 4.0 is de naam voor een trend of tijdperk van automatisering en gegevensuitwisseling die gebruikt wordt bij industriële fabricagetechnieken waarbij slimme digitaal verbonden processen en/of producten worden ontwikkeld en toegepast.