Internet of Thing (IoT) Internet der dingen

Wat is Internet of Things (IoT)

Het Internet of Things is, in het Nederlands, het Internet der Dingen. IoT verwijst naar het geheel van apparaten die zijn verbonden met het internet. Hierdoor kunnen deze gegevens naar een cloud sturen en met elkaar, of met computers communiceren, zonder dat er mensen aan te pas komen. Dat klinkt wellicht gevaarlijk, maar deze automatisering is juist bedoeld om het leven beter, makkelijker en veiliger te maken. Het IoT verhoogt de communicatie efficiëntie van apparaten en diensten, waardoor geld wordt bespaard en de fysieke inspanning van mensen wordt verminderd.

Hoe werkt IoT?

De apparaten in het IoT hebben allemaal één of meerdere sensoren om gegevens te verzamelen. Het gaat dan bijvoorbeeld over gebruik, slijtage, temperatuur, vochtigheid. Eigenlijk alles wat nuttig is om te meten. De ingebouwde chip zorgt dat deze apparaten deze gegevens kunnen communiceren. Er zijn veel apparaten die bijvoorbeeld werken op wifi, bluetooth, vaste ethernet-verbindingen of mobiele verbindingen zoals 3G, 4G of nieuwere apparaten met 5G. Er zijn ook netwerken gebouwd die speciaal voor het Internet der Dingen zijn ontwikkeld, zoals het LoRa-netwerk van KPN. Wat het netwerk ook is, de bedoeling is hetzelfde: het delen van informatie om deze te kunnen analyseren.

Wat kun je met IoT?

Met IoT kun je dus informatie (data) verzamelen en analyseren. De analyses zorgen ervoor dat we (meer) inzicht krijgen. Hoe meer informatie je hebt, hoe meer inzicht je krijgt. En op basis van meer inzicht, kun je betere of gerichtere beslissingen nemen. Dat klinkt wat abstract, dus laten we het wat concreter benoemen. De mogelijkheden zijn eindeloos maar we noemen een paar mogelijkheden.

  • Een centrale verwarmingsketel die is uitgerust met sensoren die bijvoorbeeld de Co2 uitstoot meten en verbonden is met het IoT kunnen de meetgegevens delen met de fabrikant, distributeur en de installateur. De fabrikant ziet het verloop in tijd van de Co2 uitstoot over al zijn geproduceerde ketels en kan deze data gebruiken om nieuwe producten te ontwikkelen die minder Co2 verloop gaan krijgen. De distributeur (groothandel) kan de data vergelijken en kiezen voor het distribueren van de best presterende ketels. De installateur ziet welke ketels opnieuw afgesteld moeten worden en onderhoud nodig hebben (nog voordat de ketel in storing treed en de gebruiker in de kou zit).
  • Een akkerbouwer verbouwd mais en moet het onkruid in zijn gewas bestrijden om te voorkomen dat het gewas minder oplevert door overwoekering. Hij gebruikt hiervoor een natuurvriendelijk bestrijdingsmiddel wat hij zeer gedoseerd wil aanbrengen op het land (de boer wil geen verspilling of plekken “vergeten”). Daarom heeft hij een spuitmachine aangeschaft die is uitgerust met sensoren op de sproeiers. De sensoren meten met behulp van zeer nauwkeurige GPS-trackers (Global Positioning System) exact hoeveel onkruid verdelgingsmiddel is aangebracht op elk stukje grond. De boer kan op zijn beeldscherm zien waar bij nog niet geweest is en dus nog even overheen moet rijden. De computer weet waar al gespoten is en zal sproeiers uitzetten als de spuit over een stukje heen gaat waar al gesproeid is. Bijvoorbeeld  toezichthoudende instanties of drinkwater maatschappijen kunnen deze data op afstand verzamelen en samen met de data van andere boeren analyseren. Deze analyses kunnen vervolgens weer gebruikt worden om effecten op de drinkwater kwaliteit te verbeteren of om boeren van elkaar te laten leren. De ene boer zal met minder bestrijdingsmiddel toch een betere opbrengst hebben. Hoe doet hij dat?

Waar kan IoT toegepast worden?

IoT wordt al veel toegepast. De hierboven genoemde voorbeelden zijn niet nieuw. Maar we staan nog maar aan het begin van toepassing op grotere schaal. IoT bouwt aan smart cities, smart farming, smart buildings en natuurlijk smart homes. Van af nu worden apparaten steeds slimmer en zijn verbonden met Het Internet der Dingen.