Innovatie

Innovatie betekent letterlijk vernieuwing. Innovatie is de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributieprocessen inclusief het ontwikkelen van kennis daarover. Onder innovatie wordt bijvoorbeeld ook verstaan, het vernieuwen of verduurzamen van faciliterende zaken aan uw bedrijf.