Innovatie geeft toekomst

samen slimmer verbonden

VERBETER DE ZAAK, BEGIN VANDAAG!

maak een afspraak

 

Visie

Digitalisering en kennisdeling, de sleutels voor toekomst.

Missie

Bedrijven helpen bij het maken van de connectie met Smart Industry

Strategie

Vanuit samenwerkings-projecten groei van bedrijven realiseren voor en door Smart Industry

ONZE KRACHT

Verbeterdezaak helpt technisch georiënteerde maakbedrijven in business to business die kansen zien in digitalisering van producten en/of processen. Wij onderzoeken technische en commerciële haalbaarheid van vernieuwende technologie voor u, geven advies, leggen relaties via ons netwerk en helpen met concrete realisatie van uw project.

Wat kunnen we voor u doen?

Wij willen weten wat u bezig houd. Wij luisteren naar wat u ons verteld en wat u niet vertelt. Wij proberen te doorgronden wat er speelt. Weet u wat alle mensen met een belang in uw bedrijf het liefste willen?

  • De consumenten van uw product?
  • Uw directe klanten?
  • De mensen waar u elke dag mee werkt?
  • Uw aandeelhouders?
  • De maatschappij?
  • U zelf?

Praat er met ons over. Wij kunnen u helpen om concrete stappen te maken bij het realiseren van uw ambities.

een Leven lang leren (workshops)

Uw mensen zijn uw grootste goed. Wij geven om uw personeel. Laat mensen een leven lang leren en kennis delen. 

Innovatie

Innovatie is de brandstof voor uw bedrijf. Blijf innoveren. Anders valt u ergens stil!

Kwaliteit & Proces

Kwaliteit geeft voldoening en minder zorgen. Kwaliteit brengt continuïteit en kan veel geld besparen.

Duurzaamheid

Help u zelf, uw belanghebbenden en de volgende generaties aan een betere toekomst.

Van de oprichter

Creëer je eigen kansen

Dank je wel dat je de website bezoekt. Je zoekt of ziet kansen om je bedrijf te verbeteren of te starten, maar je weet niet waar of hoe je moet beginnen? Ik help je daar graag bij. Maar voordat je contact legt wil je natuurlijk meer weten over de mens achter “verbeterdezaak” en wat je er van kunt verwachten. Mijn naam is Bas de Vries en ben 50 jaar. Ik ben een enthousiaste, creatieve, analytische verbinder. Ik heb ~30 jaar ervaring in product- en proces innovatie waarbij slimme digitalisering  als rode draad door mijn loopbaan heeft gelopen bij technisch gerelateerde bedrijven in de maak-industrie. Mijn specialiteit is dat ik altijd start- of verbetermogelijkheden zie (daar komt m’n enthousiasme en creativiteit weer terug). Mijn ervaring heeft me geleerd; “HOE”. Met verbeterdezaak.nl deel ik kennis, netwerk & tools. Ik help met een passende projectmatige aanpak voor uw situatie. Mijn advies voor nu is: “Maak daar gebruik van”. Creëer die kans en laat een bericht achter!

 

Kennisbank

Wat is innovatie?

Innovatie

Innovatie betekent letterlijk vernieuwing. Innovatie is de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributieprocessen inclusief het ontwikkelen van kennis daarover. Onder innovatie wordt bijvoorbeeld ook verstaan, het vernieuwen of verduurzamen van faciliterende zaken aan uw bedrijf.

Wat is Smart Industry?

Smart Industry of ook wel Industry 4.0 is de naam voor een trend of tijdperk van automatisering en gegevensuitwisseling die gebruikt wordt bij industriële fabricagetechnieken waarbij slimme digitaal verbonden processen en/of producten worden ontwikkeld en toegepast.

Wat is Servitization?

Servitization

Servitization is het veranderproces waarbij omzet verschuift van productie en productverkoop naar dienstverlening waarbij de geproduceerde producten worden ingezet voor de dienst. De dienst wordt het nieuwe product en wordt bijvoorbeeld aangeboden als operational lease of als abonnement op de dienst.

Hoe kan ik mijn bedrijf slim digitaal transformeren?

Smart industry transformations

Smart Industry onderscheidt 8 belangrijke transformaties in de digitalisering van de industrie te weten:
Slim werken (Smart Working)
Duurzame fabriek (Sustainable Factory)
Digitale ketens (Connected factory/factories)
Digitale fabriek (Digital Factory)
Slimme diensten (Servizitation)
Slimme producten (Smart Products)
Flexibel produceren (Flexible Manufacturing)
Slim produceren (Advanced Manufacturing)
Elk van de transformaties zijn complexe veranderprocessen binnen uw bedrijf. Het is slim om een (externe) verander manager (change manager) met kennis van zaken in de arm te nemen om deze processen te begeleiden.

Wat is een Fieldlab?

Fieldlab

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Ze vormen ook een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Daarnaast versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

Hoe breng ik Smart Industry in de praktijk?

Smart industry in de praktijk ; tijd om te delen; time to share

Smart Industry breng je in de praktijk door stappenplannen te volgen die ontwikkeld zijn voor en door smart industry. Weet dat je het niet alleen hoeft te doen. Sterker nog; Het gedachten goed achter Smart Industry is onder andere om het samen te doen. Er zijn al veel bedrijven actief met Smart Factory en willen het samen in de praktijk brengen. Met andere woorden; Je kunt het niet alleen en moet je ook niet willen! Het is slim om een adviseur in de arm te nemen om je te verbinden met bedrijven die elkaars belangen versterken.

Wat is blockchain technologie?

Blockchain technologie

Blockchain is een nieuw soort database, waarin data transacties opgeslagen kunnen worden. Zonder tussenkomst van een derde partij en ze worden direct opgeslagen in de database. Het kenmerk van Blockchain is dat de dBase op alle verbonden computer staat. De data staat dus decentraal waardoor er net zoveel backups bestaan als dat er verbonden computers zijn. Omdat er encryptie over de data zit en de gegevens anoniem zijn is deze technologie heel veilig en is de service erg goed geborgd.

Wat is Internet of Things (IoT) en wat kun je er mee?

Internet of Thing (IoT) Internet der dingen

Wat is Internet of Things (IoT)

Het Internet of Things is, in het Nederlands, het Internet der Dingen. IoT verwijst naar het geheel van apparaten die zijn verbonden met het internet. Hierdoor kunnen deze gegevens naar een cloud sturen en met elkaar, of met computers communiceren, zonder dat er mensen aan te pas komen. Dat klinkt wellicht gevaarlijk, maar deze automatisering is juist bedoeld om het leven beter, makkelijker en veiliger te maken. Het IoT verhoogt de communicatie efficiëntie van apparaten en diensten, waardoor geld wordt bespaard en de fysieke inspanning van mensen wordt verminderd.

Hoe werkt IoT?

De apparaten in het IoT hebben allemaal één of meerdere sensoren om gegevens te verzamelen. Het gaat dan bijvoorbeeld over gebruik, slijtage, temperatuur, vochtigheid. Eigenlijk alles wat nuttig is om te meten. De ingebouwde chip zorgt dat deze apparaten deze gegevens kunnen communiceren. Er zijn veel apparaten die bijvoorbeeld werken op wifi, bluetooth, vaste ethernet-verbindingen of mobiele verbindingen zoals 3G, 4G of nieuwere apparaten met 5G. Er zijn ook netwerken gebouwd die speciaal voor het Internet der Dingen zijn ontwikkeld, zoals het LoRa-netwerk van KPN. Wat het netwerk ook is, de bedoeling is hetzelfde: het delen van informatie om deze te kunnen analyseren.

Wat kun je met IoT?

Met IoT kun je dus informatie (data) verzamelen en analyseren. De analyses zorgen ervoor dat we (meer) inzicht krijgen. Hoe meer informatie je hebt, hoe meer inzicht je krijgt. En op basis van meer inzicht, kun je betere of gerichtere beslissingen nemen. Dat klinkt wat abstract, dus laten we het wat concreter benoemen. De mogelijkheden zijn eindeloos maar we noemen een paar mogelijkheden.

  • Een centrale verwarmingsketel die is uitgerust met sensoren die bijvoorbeeld de Co2 uitstoot meten en verbonden is met het IoT kunnen de meetgegevens delen met de fabrikant, distributeur en de installateur. De fabrikant ziet het verloop in tijd van de Co2 uitstoot over al zijn geproduceerde ketels en kan deze data gebruiken om nieuwe producten te ontwikkelen die minder Co2 verloop gaan krijgen. De distributeur (groothandel) kan de data vergelijken en kiezen voor het distribueren van de best presterende ketels. De installateur ziet welke ketels opnieuw afgesteld moeten worden en onderhoud nodig hebben (nog voordat de ketel in storing treed en de gebruiker in de kou zit).
  • Een akkerbouwer verbouwd mais en moet het onkruid in zijn gewas bestrijden om te voorkomen dat het gewas minder oplevert door overwoekering. Hij gebruikt hiervoor een natuurvriendelijk bestrijdingsmiddel wat hij zeer gedoseerd wil aanbrengen op het land (de boer wil geen verspilling of plekken “vergeten”). Daarom heeft hij een spuitmachine aangeschaft die is uitgerust met sensoren op de sproeiers. De sensoren meten met behulp van zeer nauwkeurige GPS-trackers (Global Positioning System) exact hoeveel onkruid verdelgingsmiddel is aangebracht op elk stukje grond. De boer kan op zijn beeldscherm zien waar bij nog niet geweest is en dus nog even overheen moet rijden. De computer weet waar al gespoten is en zal sproeiers uitzetten als de spuit over een stukje heen gaat waar al gesproeid is. Bijvoorbeeld  toezichthoudende instanties of drinkwater maatschappijen kunnen deze data op afstand verzamelen en samen met de data van andere boeren analyseren. Deze analyses kunnen vervolgens weer gebruikt worden om effecten op de drinkwater kwaliteit te verbeteren of om boeren van elkaar te laten leren. De ene boer zal met minder bestrijdingsmiddel toch een betere opbrengst hebben. Hoe doet hij dat?

Waar kan IoT toegepast worden?

IoT wordt al veel toegepast. De hierboven genoemde voorbeelden zijn niet nieuw. Maar we staan nog maar aan het begin van toepassing op grotere schaal. IoT bouwt aan smart cities, smart farming, smart buildings en natuurlijk smart homes. Van af nu worden apparaten steeds slimmer en zijn verbonden met Het Internet der Dingen.

Wat zijn slimme producten?

Smart products

Slimme producten zijn producten die zelf in staan zijn digitale gegevens te verzamelen, op te slaan en kunnen delen via een digitaal netwerk. Bijvoorbeeld via het Internet of Things, wifi of 5G. Ze geven informatie over hun identiteit, eigenschappen en geschiedenis. Daarmee kunnen ze aangeven welke productieprocessen ze hebben doorlopen, hoe ze worden gebruikt, of er storingen zijn (geweest) en wanneer ze correctief of preventief onderhoud nodig hebben.

Het principe van een smart product is dat het slim is en informatie over hun productie en gebruik terug kunnen geven aan de gebruiker, eigenaar en/of producent over het functioneren van het product. Vaak gaat het om producten met ingebouwde elektronica en software. Slimme producten zijn producten die gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk en digitaal met elkaar zijn verbonden. Smart products zijn ontworpen op basis van minimale (levensduur)kosten in energie, materiaal en transport.

Slimme producten hebben ingebouwde intelligentie met flexibele elektronische besturingen zodat ze heel specifiek ingezet kunnen worden. Slimme producten zijn vaak klantspecifieke kapitaal goederen of zelfs ultra gepersonaliseerd (denk bijvoorbeeld aan je smartphone).

Slimme producten zijn ontworpen voor hergebruik van componenten (duurzaam). Ook bij seriegroottes van n=1.

Een “best practice” school-voorbeeld in Smart Industry

Begin september ‘20 ben ik voor een werkbezoek bij Fokker in Hoogeveen geweest voor een update gesprek met Steven Hengeveld (projectleider World Class Composite Solutions (WCCS) vanuit het Regions Of Smart Factory (RoSF) samenwerkingsplatform). Ruim 5 jaar geleden was...

Continu verbeteren, logica versus emotionele traagheid

Het was in januari 2008 dat ik vanuit het JSF project bij Fokker AESP BV als manager bedrijfsbureau aan slag ging binnen de businessunits verspaning & composite structural components. In deze periode was er veel focus op het werken in “pitch- teams” (zelfsturende...

Tevreden of voldaan met je project?

Innovatie projecten kunnen taai zijn. Vaak is de uitkomst onzeker omdat de techniek nog in ontwikkeling is. Je begint vol enthousiasme met een helder einddoel voor ogen! Je enthousiasme motiveert ook de andere projectleden en iedereen zet zijn schouders er onder. Na...

Laat een bericht achter

Bronvermeldingen:     &