impressies...

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovatie is de brandstof van de bedrijfsmotor...


De basis voor innovatie is een helder inzicht in wat de klant bezig houdt. Dat gaat net

even verder dan het kennen van de wensen van de klant. Het gaat om het ontwikkelen

van producten en diensten die een oplossing bieden voor een - soms onuitgesproken -

probleem van de klant.

     

Op basis van klanten inzichten kunnen we de zoektocht naar product oplossingen beginnen.

Brainstorm workshops kunnen helpen

   

De ideeen moeten we toetsen op bruikbaarheid.

Dat doen we door er eerst een complete concept beschrijving van te maken.

Dan volgt de concept selectie.

Is het concept gekozen dan kan een Quality Function Deployment sessie helpen om het concept te vertalen naar een concrete product specificatie waarbij ook technische haalbaarheid en technische prioriteitstelling helder worden.

      

In dit stadium ontstaat vaak het dilemma, dat de huidige technologie en kennis onvoldoende zijn om het product te realiseren. Bedrijven die uitblinken in innovatie kracht hebben dit probleem onderkent en doen vaak aan technology roadmapping om richting te geven aan lange termijn onderzoek dan wel om vast te stellen met welke research instellingen of andere bedrijven een netwerk gebouwd moet worden.

    

In ons innovatieproject wordt het ondertussen tijd om een echt project te starten. Project management en mulitdisciplinair teamwork zijn essentieel voor succes! Een goed onderbouwde business case staat aan de basis van het project.

Het proces dat we hiermee ingaan noemen we vaak het New Product Development process. (NPD)

 

Kijk bij tools en training voor een volledige lijst van ondersteunings materialen