impressies...

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit gaat pas leven als je het toepast....

   

Kwaliteit hoort altijd ergens bij: kwaliteit van het product, van de geleverde dienst, van het proces, van de organisatie.

Het basis niveau van kwaliteits management is het borgen van de veiligheid van het product in alle denkbare toepassingen op basis van de aansprakelijkheids wetgeving en product veiligheids wetgeving. Een overkoepelende risico analyse kan helpen.

Vroeg of laat komt elk bedrijf er achter dat goede producten samenhangen met goede processen.

 

ISO 9001 is een prima startpunt om die proces bewustwording in een organisatie te bewerkstelligen.

Daar hebben we een leuke case over waarin de verschillende stappen tot aan ISO certificatie beschreven staan!

De implementatie van ISO 9001 is geen garantie voor verbeterde financieele resultaten!

De kans daarop neemt toe, naarmate de implementatie meer gericht wordt op het beheersen en verbeteren van de sleutel processen die de omzetgroei en winst direct beinvloeden

 

Continu verbeteren is onverbrekelijk verbonden met kwaliteit maar is geen doel op zichzelf. De energie van de organisatie moet gericht worden op de juiste doelen want verbeter capaciteit is een schaars goed in elke organisatie.

Training van alle medewerkers is daarbij essentieel om te voorkomen dat alle goede intenties eindigen in niet afgemaakte projecten en gefrusteerde medewerkers. Denk aan training in het gebruik van Quality tools, verbetermethodieken, teamwerk, proces management etc.

  

Vaak wordt geklaagd over gebrek aan leiderschap als het gaat om kwaliteits onderwerpen. Maar misschien is het probleem meer dat we de kwaliteits instrumenten niet richten op wat de leiders werkelijk bezig houdt..

 

Kijk bij tools en training voor een volledige lijst van ondersteunings materialen